Tiền điện tử tiếng Anh là electronic currency, electronic money, e-cash, digital currency, digital ...

Đọc thêm...