Ủng hộ Viễn Thông Buôn Hồ

Nếu thấy VIỄN THÔNG BUÔN HỒ hữu ích, bạn có thể úng hộ chúng tôi ít rau thịt trong thời kỳ khó khăn này. Cám ơn các bạn!

Thông tin tài khoản chuyển khoản

  • TÊN TK: NGUYEN XUAN HUNG
  • SỐ TK: 19034978466012
  • Tên NH: TECHCOMBANK TRỤ SỞ HÀ NỘI

Phiền bạn ghi chú thêm họ và tên vào nội dung chuyển khoảng, nếu bạn ủng hộ VTBH qua tài khoảng ngân hàng. Để VTBH biết tên của bạn mà thêm vào danh sách bên dưới, Xin cảm ơn các bạn rất nhiều !

Ủng hộ Viễn THông Buôn Hồ
Ủng hộ Viễn THông Buôn Hồ

 

Ngoài ra, VTBH khuyến khích các bạn để lại comment dưới các bài viết về các lỗi như: lỗi không load được các hình ảnh, lỗi link hỏng, VTBH sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất, để phục vụ nhu cầu tra cứu của các bạn một cách hiện quả hơn trong tương lai.

Trân trọng!!!