• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Link download kali linux phiên bản cũ

Link download kali linux phiên bản cũ

0 bình luận

LINK TẢI KALI LINUX CÁC PHIÊN BẢN

Thường xuyên update liên tục

kali-2017.2

[ ] SHA1SUMS 2017-09-18 18:50 821
[ ] SHA1SUMS.gpg 2017-09-18 18:50 819
[ ] SHA256SUMS 2017-09-18 18:50 1.1K
[ ] SHA256SUMS.gpg 2017-09-18 18:50 819
[ ] kali-linux-2017.2-amd64.iso 2017-09-17 01:53 2.8G
[ ] kali-linux-2017.2-i386.iso 2017-09-17 07:21 2.9G
[ ] kali-linux-e17-2017.2-amd64.iso 2017-09-17 02:41 2.6G
[ ] kali-linux-kde-2017.2-amd64.iso 2017-09-17 03:35 2.9G
[ ] kali-linux-light-2017.2-amd64.iso 2017-09-17 04:00 858M
[ ] kali-linux-light-2017.2-armel.img.xz 2017-09-18 17:06 484M
[ ] kali-linux-light-2017.2-armhf.img.xz 2017-09-17 02:00 601M
[ ] kali-linux-light-2017.2-i386.iso 2017-09-17 07:44 871M
[ ] kali-linux-lxde-2017.2-amd64.iso 2017-09-17 04:49 2.7G
[ ] kali-linux-mate-2017.2-amd64.iso 2017-09-17 05:38 2.8G
[ ] kali-linux-xfce-2017.2-amd64.iso 2017-09-17 06:26 2.7G

 

kali-2017.3

[ ] SHA1SUMS 2017-11-09 16:21 821
[ ] SHA1SUMS.gpg 2017-11-09 16:21 833
[ ] SHA256SUMS 2017-11-09 16:21 1.1K
[ ] SHA256SUMS.gpg 2017-11-09 16:21 833
[ ] kali-linux-2017.3-amd64.iso 2017-11-09 13:51 2.7G
[ ] kali-linux-2017.3-i386.iso 2017-11-09 16:02 2.7G
[ ] kali-linux-e17-2017.3-amd64.iso 2017-11-09 14:10 2.5G
[ ] kali-linux-kde-2017.3-amd64.iso 2017-11-09 14:31 2.7G
[ ] kali-linux-light-2017.3-amd64.iso 2017-11-09 14:41 823M
[ ] kali-linux-light-2017.3-armel.img.xz 2017-11-09 14:59 477M
[ ] kali-linux-light-2017.3-armhf.img.xz 2017-11-09 14:29 583M
[ ] kali-linux-light-2017.3-i386.iso 2017-11-09 16:14 838M
[ ] kali-linux-lxde-2017.3-amd64.iso 2017-11-09 15:00 2.5G
[ ] kali-linux-mate-2017.3-amd64.iso 2017-11-09 15:20 2.6G
[ ] kali-linux-xfce-2017.3-amd64.iso 2017-11-09 15:40 2.5G

 

kali-2018.1

[ ] SHA1SUMS 2018-02-13 08:33 821
[ ] SHA1SUMS.gpg 2018-02-13 08:33 833
[ ] SHA256SUMS 2018-02-13 08:33 1.1K
[ ] SHA256SUMS.gpg 2018-02-13 08:33 833
[ ] kali-linux-2018.1-amd64.iso 2018-01-26 21:25 2.8G
[ ] kali-linux-2018.1-i386.iso 2018-01-26 23:43 2.9G
[ ] kali-linux-e17-2018.1-amd64.iso 2018-01-26 21:45 2.6G
[ ] kali-linux-kde-2018.1-amd64.iso 2018-01-26 22:07 2.9G
[ ] kali-linux-light-2018.1-amd64.iso 2018-01-26 22:18 846M
[ ] kali-linux-light-2018.1-armel.img.xz 2018-01-26 22:32 479M
[ ] kali-linux-light-2018.1-armhf.img.xz 2018-01-26 22:03 589M
[ ] kali-linux-light-2018.1-i386.iso 2018-01-26 23:55 846M
[ ] kali-linux-lxde-2018.1-amd64.iso 2018-01-26 22:38 2.6G
[ ] kali-linux-mate-2018.1-amd64.iso 2018-01-26 22:59 2.7G
[ ] kali-linux-xfce-2018.1-amd64.iso 2018-01-26 23:19 2.6G

 

kali-2018.2

[ ] SHA1SUMS 2018-04-30 08:01 742
[ ] SHA1SUMS.gpg 2018-04-30 08:01 833
[ ] SHA256SUMS 2018-04-30 08:01 1.0K
[ ] SHA256SUMS.gpg 2018-04-30 08:01 833
[ ] kali-linux-2018.2-amd64.iso 2018-04-12 10:57 2.7G
[ ] kali-linux-2018.2-i386.iso 2018-04-12 13:14 2.8G
[ ] kali-linux-e17-2018.2-amd64.iso 2018-04-12 11:17 2.5G
[ ] kali-linux-kde-2018.2-amd64.iso 2018-04-12 11:38 2.8G
[ ] kali-linux-light-2018.2-amd64.iso 2018-04-12 11:50 865M
[ ] kali-linux-light-2018.2-armhf.img.xz 2018-04-12 13:54 642M
[ ] kali-linux-light-2018.2-i386.iso 2018-04-12 13:26 864M
[ ] kali-linux-lxde-2018.2-amd64.iso 2018-04-12 12:10 2.6G
[ ] kali-linux-mate-2018.2-amd64.iso 2018-04-12 12:31 2.7G
[ ] kali-linux-xfce-2018.2-amd64.iso 2018-04-12 12:51 2.6G

 

kali-2018.3

[ ] SHA1SUMS 2018-08-27 13:19 742
[ ] SHA1SUMS.gpg 2018-08-27 13:19 833
[ ] SHA256SUMS 2018-08-27 13:19 1.0K
[ ] SHA256SUMS.gpg 2018-08-27 13:19 833
[ ] kali-linux-2018.3-amd64.iso 2018-07-31 08:41 3.0G
[ ] kali-linux-2018.3-i386.iso 2018-07-31 11:11 3.1G
[ ] kali-linux-e17-2018.3-amd64.iso 2018-07-31 09:03 2.8G
[ ] kali-linux-kde-2018.3-amd64.iso 2018-07-31 09:26 3.0G
[ ] kali-linux-light-2018.3-amd64.iso 2018-07-31 09:38 854M
[ ] kali-linux-light-2018.3-armhf.img.xz 2018-07-31 09:22 639M
[ ] kali-linux-light-2018.3-i386.iso 2018-07-31 11:24 851M
[ ] kali-linux-lxde-2018.3-amd64.iso 2018-07-31 10:00 2.8G
[ ] kali-linux-mate-2018.3-amd64.iso 2018-07-31 10:23 2.9G
[ ] kali-linux-xfce-2018.3-amd64.iso 2018-07-31 10:45 2.8G

 

kali-2018.3a

[ ] SHA1SUMS 2018-09-14 19:33 752
[ ] SHA1SUMS.gpg 2018-09-14 19:33 833
[ ] SHA256SUMS 2018-09-14 19:33 1.0K
[ ] SHA256SUMS.gpg 2018-09-14 19:33 833
[ ] kali-linux-2018.3a-amd64.iso 2018-09-11 15:53 3.0G
[ ] kali-linux-2018.3a-i386.iso 2018-09-11 18:26 3.1G
[ ] kali-linux-e17-2018.3a-amd64.iso 2018-09-11 16:15 2.8G
[ ] kali-linux-kde-2018.3a-amd64.iso 2018-09-11 16:39 3.0G
[ ] kali-linux-light-2018.3a-amd64.iso 2018-09-11 16:52 857M
[ ] kali-linux-light-2018.3a-armhf.img.xz 2018-09-11 16:36 648M
[ ] kali-linux-light-2018.3a-i386.iso 2018-09-11 18:39 854M
[ ] kali-linux-lxde-2018.3a-amd64.iso 2018-09-11 17:14 2.8G
[ ] kali-linux-mate-2018.3a-amd64.iso 2018-09-11 17:37 2.9G
[ ] kali-linux-xfce-2018.3a-amd64.iso 2018-09-11 18:00 2.8G

 

kali-2018.4

[ ] SHA1SUMS 2018-10-29 07:16 742
[ ] SHA1SUMS.gpg 2018-10-29 07:16 833
[ ] SHA256SUMS 2018-10-29 07:16 1.0K
[ ] SHA256SUMS.gpg 2018-10-29 07:16 833
[ ] kali-linux-2018.4-amd64.iso 2018-10-16 16:08 2.9G
[ ] kali-linux-2018.4-i386.iso 2018-10-16 18:38 3.0G
[ ] kali-linux-e17-2018.4-amd64.iso 2018-10-16 16:30 2.7G
[ ] kali-linux-kde-2018.4-amd64.iso 2018-10-16 16:53 3.0G
[ ] kali-linux-light-2018.4-amd64.iso 2018-10-16 17:05 867M
[ ] kali-linux-light-2018.4-armhf.img.xz 2018-10-16 16:47 629M
[ ] kali-linux-light-2018.4-i386.iso 2018-10-16 18:50 863M
[ ] kali-linux-lxde-2018.4-amd64.iso 2018-10-16 17:27 2.7G
[ ] kali-linux-mate-2018.4-amd64.iso 2018-10-16 17:50 2.9G
[ ] kali-linux-xfce-2018.4-amd64.iso 2018-10-16 18:12 2.7G

 

kali-weekly

[ ] SHA1SUMS 2018-12-02 03:53 686
[ ] SHA1SUMS.gpg 2018-12-02 03:53 833
[ ] SHA256SUMS 2018-12-02 03:53 902
[ ] SHA256SUMS.gpg 2018-12-02 03:53 833
[ ] kali-linux-2018-W49-amd64.iso 2018-12-02 01:28 3.0G
[ ] kali-linux-2018-W49-i386.iso 2018-12-02 03:39 3.1G
[ ] kali-linux-e17-2018-W49-amd64.iso 2018-12-02 01:52 2.8G
[ ] kali-linux-light-2018-W49-amd64.iso 2018-12-02 02:06 873M
[ ] kali-linux-light-2018-W49-armhf.img.xz 2018-12-02 02:01 633M
[ ] kali-linux-light-2018-W49-i386.iso 2018-12-02 03:51 870M
[ ] kali-linux-lxde-2018-W49-amd64.iso 2018-12-02 02:27 2.8G
[ ] kali-linux-mate-2018-W49-amd64.iso 2018-12-02 02:51 2.9G
[ ] kali-linux-xfce-2018-W49-amd64.iso 2018-12-02 03:13 2.8G

 

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
>